Vier de synergie tussen diversiteit en professionaliteit

SynergyInc. zet cultuur in een professionele omgeving centraal

Diversiteit is veel meer dan een buzz-word; het is de sleutel naar een organisatie die is ingericht op de toekomst. Zodra teams hun diversiteit leren te gebruiken als kracht, profiteert zowel de organisatie als de eindklant hiervan. Het team van SynergyInc. bestaat uit vijf professionals vanuit de GGZ en ieder zet hun kennis, kunde en ervaring in om organisaties inclusiever en dus toekomstbestendig te maken. Vanuit deze achtergrond worden trainingen, workshops en consultancy-trajecten aangeboden. Ontdek hoe teams beter functioneren en de dienstverlening optimaliseert wanneer diversiteit wordt gevierd. 

Missie en Visie

SynergyInc. bestaat uit vijf professionals met gezamenlijk vele tientallen jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De persoonlijke overtuiging van alle betrokkenen is dat inclusie en diversiteit de toekomst beter maken. Door het individu een stem te geven en op een holistische manier te kijken naar vraagstukken, ontstaat er meer begrip en verdraagzaamheid. 

De missie van SynergyInc.

SynergyInc. opereert vanuit de gedachte dat ieders belang waarde heeft. Zeker binnen een werksituatie is iedereen onderdeel van het geheel en heeft elke persoon eigen kennis en ervaring die het waard is om te delen. Zodra iedereen zich gehoord voelt en ervaart dat de input serieus wordt genomen, ontstaat er een synergie die het werkplezier vergroot voor iedereen. Uiteindelijk profiteert zowel de organisatie als de eindklant van deze hernieuwde energie. 

De visie van SynergyInc.

De professionals van SynergyInc. zetten hun ervaring vanuit de GGZ in om het werkklimaat van allerlei organisaties te verbeteren. Door de focus te leggen op diversiteit, inclusie en leren van andere culturen, voelt iedereen binnen de organisatie zich gehoord. Door gebruik te maken van trainingen en workshops, worden de effecten van de oefeningen direct zichtbaar gemaakt. Hiermee verandert de visie van het individu om ook op de lange termijn meer begrip te kunnen opbrengen voor de zienswijzen van anderen.